31/03/1629, 6

31/03/1629, 6

6 Ontvangen is een brief met berichten van Langerack d.d. Parijs 18 maart.
Er wordt geen resolutie genomen.