09/04/1629, 7

09/04/1629, 7

7 Op het verzoek van de kinderen en de erfgenamen van de heer van Boetzelaer, verlenen HHM voorschrijven aan de burgemeesters en raad van Nijmegen, met het verzoek de supplianten het pandgeld voor de "ambtmannij" van Maas en Waal te blijven betalen en die functie toe te kennen aan een van de meerderjarige zonen van de overledene, omwille van diens goede diensten voor het land. Een soortgelijk voorschrijven wordt hen, mutatis mutandis, verleend aan de Kanselier en raden van Gelderland .