11/04/1629, 1

11/04/1629, 1

1 De gedeputeerden van Friesland en Groningen delen mee dat de Staten van Friesland en die van Groningen een akkoord afgesloten hebben over de commandanten van Leerort, Bourtange, Langakkerschans [Nieuweschans] en Bellingwolde. Het commando over deze forten zal elke drie jaar gewisseld worden. Het bevel over Leerort wordt om deze reden van kapitein Willem Coenders overgedragen op kapitein Homuo van Hettinga, die het vanaf 1 mei de komende drie jaar zal voeren namens de provincie Friesland. De gedeputeerden van dit gewest verzoeken HHM een commissie uit te vaardigen voor Hettinga.
De vergadering vraagt advies aan de RvS. Tevens verzoeken HHM de RvS ervoor te zorgen dat, als deze commissie uitgevaardigd wordt, Coenders van zijn instructie ontslagen wordt en deze op Hettinga overgedragen wordt.