14/04/1629, 5

14/04/1629, 5

5 HHM lezen het rekest van mevrouw Houthain, de magistraat van Sluis in Vlaanderen en de kerkenraad van die stad. De supplianten vragen toestemming om in de Republiek een collecte te mogen houden voor het herstel van het gasthuis waar de armen en zieke soldaten van de stad en het Vrije van Sluis verzorgd worden.
De RvS wordt gevraagd advies uit te brengen op mogelijke manieren om het gasthuis te herstellen.