24/04/1629, 5

24/04/1629, 5

5 Pieter Adriaensz. van Delft, facteur van de koning van Polen, vraagt in een rekest toestemming om achtduizend voet marmer naar Polen te mogen voeren zonder daarop konvooi te betalen.
De vergadering staat de uitvoer toe, op voorwaarde dat de verschuldigde rechten betaald worden.