27/04/1629, 5

27/04/1629, 5

5 Vosbergen brengt verslag uit van het gesprek dat hij met Z.Exc. krachtens de resolutie d.d. 21 april gehad heeft over de missive van de magistraat en regeerders van Genève waarin het overlijden van de prinses van Portugal gemeld werd. In haar testament drukte zij de wil uit eervol begraven te worden en stelde zij haar dochters onder de bescherming van het stadsbestuur tot zij onder de hoede van HHM zijn.
De vergadering besluit de magistraat en regeerders te antwoorden dat HHM met droefheid het overlijden van de prinses vernomen hebben. Wat de begrafenis betreft zullen zij de reeds gegeven instructies van Z.Exc. volgen. Tevens bedankt de vergadering hen voor de zorg die zij gedragen hebben voor de jonge prinsessen1 verzoekt hun deze zorg te blijven dragen totdat zij in de Republiek aangekomen zijn.
Verder besluiten HHM de prinsessen te condoleren en hen te vermanen binnen de gereformeerde kerk te blijven, waarin hun moeder hen heeft opgevoed, en zich niet te laten verleiden door enige raadgevingen. Zodra zij in de Republiek aangekomen zijn, zullen HHM hun alle nodige steun verlenen die zij menen verschuldigd te zijn aan het huis van wijlen prins Willem.