14/05/1629, 11

14/05/1629, 11

11 Ontvangen is een missive d.d. Amsterdam 12 mei van Gerardt Storm, fiscaal van de Admiraliteit te Amsterdam , met een bijgevoegde staat van de inkomsten van de Admiraliteit in het jaar 1628 en de inkomsten uit de konvooien en licenten over de eerste drie maanden van het lopende jaar.
Er wordt geen resolutie genomen.