14/05/1629, 19

14/05/1629, 19

19 De gecommitteerden van HHM ter vergadering van de Heren Negentien melden per brief d.d. Amsterdam 10 mei dat dit College instemt met een uitwisseling van hun gevangenen, op voorwaarde dat alle gevangenen van de WIC in Spanje, West-Indië, Brazilië en het gebied van aartshertogin Isabella bij de uitwisseling inbegrepen zijn. Ze willen dat de kosten van de vrijlating van de gevangenen die voorwendden onvermogend te zijn en die daarom nog steeds vastzitten, door de Generaliteit worden gedragen, evenals de vergoeding van het geraamde bedrag voor de Spaanse gevangenen aan de zijde van de WIC.
HHM zullen de Heren Negentien antwoorden dat ze omwille van het weeklagen van verschillende van hun onderdanen om de vrijlating van hun verwanten, uit christelijke barmhartigheid ook de Spaanse gevangenen van de Compagnie betrekken in de ruil. Het aantal Nederlandse gevangenen is naar verhouding veel groter. HHM zullen al het mogelijke doen om de gevangenen van de WIC in Spanje, West-Indië en Brazilië in de uitwisseling te betrekken en zullen Gerard van Berckel, burgemeester van Rotterdam, van deze resolutie op de hoogte stellen en vragen zich hiervoor in te zetten.