14/05/1629, 5

14/05/1629, 5

5 Alle provincies, op Zeeland en Friesland na, verklaren over de consenten voor de oorlog te land en te water een besluit te hebben genomen.
De Staten van Zeeland en die van Friesland wordt verzocht hun gedeputeerden in de vergadering van HHM te gelasten de besprekingen over de consenten te starten.