22/05/1629, 11

22/05/1629, 11

11 Het stadsbestuur van Amsterdam schrijft in een missive d.d. 19 mei dat het op de vijand veroverde schip De Jager van Pieter Remmetsz. uit Nieuwendam te Calais door enkele ingezetenen is gekocht en uitgereed voor Setubal in Portugal. Later werd het door een staats oorlogsschip aangehaald en te Amsterdam opgebracht, alwaar de vroegere Nederlandse eigenaars het schip terugvorderden. Het stadsbestuur verzoekt HHM de Admiraliteit te Amsterdam in deze te laten beslissen.
HHM willigen dit verzoek in en zullen de Admiraliteit verwittigen.