28/05/1629, 12

28/05/1629, 12

12 Bas deelt namens de burgemeesters van Amsterdam ter vergadering mee dat de graanprijzen dagelijks stijgen en dat voor graangebrek in het land wordt gevreesd. Men heeft echter vernomen dat in Danzig [Gdansk] grote graanvoorraden klaar liggen om naar de Republiek gevoerd te worden, maar dat niemand het aandurft omdat de koning van Denemarken alle granen en andere goederen in de Sont tegenhoudt en confisqueert.
HHM zullen de koning zowel schriftelijk als door commissaris Cracou mondeling op de hoogte laten brengen van de schaarste in de Republiek en de gevolgen daarvan. Zij verzoeken de koning de vrije vaart toe te staan over de Oostzee en door de Sont vanuit Danzig, tegen betaling van de gebruikelijke tollen. Commissaris Cracou moet aandringen op een onmiddellijk antwoord om snel te kunnen handelen.