31/05/1629, 19

31/05/1629, 19

19 Mr. Mathijs Treurniet verzoekt om de onmiddellijke betaling van de 20.600 gld. voor de werken aan fort Lillo en het hoornwerk van Steenbergen. Het rekest gaat naar de RvS voor advies hoe de suppliant voorlopig aan dit bedrag kan worden geholpen.