11/06/1629, 7

11/06/1629, 7

7 Ontvangen zijn twee missives van het stadsbestuur van Stralsund d.d. 12 en 23 april. In de eerste missive wordt HHM gevraagd een bekwaam persoon in de stad te laten resideren of commissaris Cracou daar te handhaven. In de tweede wordt gevraagd 100.000 rijksdaalder te mogen lenen op het krediet van HHM, terug te betalen in vier termijnen.
Duplicaten van de missives worden naar de verschillende provincies gestuurd, met het verzoek hun gedeputeerden hierop te gelasten met het belang van Stralsund voor ogen.