19/06/1629, 20

19/06/1629, 20

20 Noortwijck en Vosbergen leggen de missive voor die ambassadeur De Beaugij op verzoek van HHM heeft geschreven aan de koning van Frankrijk, de koningin-moeder en kardinaal Richelieu, ter bevordering van de uitvoer van graan vanuit Frankrijk naar de Republiek.
HHM bestuderen voorafgaand aan de verzending eerst de resolutie van 16 juni.