12/07/1629, 4

12/07/1629, 4

4 HHM lezen het rekest van Hans Frederick van Dassell, edelman uit Zweden, die op last van HHM wordt vastgehouden in Amsterdam omdat hij op eigen gezag geprobeerd heeft in de Republiek boeren te ronselen die onder misleidende voorwaarden naar Lijfland [Vidzeme/Liivimaa] vervoerd zouden worden. Naar aanleiding van deze zaak zijn ook Woltricx en Abraham Sicx, koopman te Haarlem, gehoord.
HHM zullen de burgemeesters en regeerders van Amsterdam schrijven de suppliant vrij te laten tegen betaling van de kosten. Tevens moeten zij de 23 boeren met hun familie laten vertrekken naar Lijfland, mits na onderzoek blijkt dat zij dat vrijwillig doen.