12/07/1629, 14

12/07/1629, 14

14 Bas deelt mee dat de staatse oorlogsschepen een vijandelijk schip de haven van Dieppe hebben ingejaagd. Hij stelt voor om Langerack aan te schrijven zich ervoor in te spannen dat de koning van Frankrijk, of bij diens afwezigheid de koningin-moeder, ermee instemt dat de kapitein van dit schip borg stelt dat hij geen Nederlandse schepen zal aanvallen voordat hij in een haven in Vlaanderen of Spanje is geweest.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel en zal Langerack schrijven.