20/07/1629, 6

20/07/1629, 6

6 De schout, burgemeesters, schepenen en inwoners van de dorpen Zundert en Rijsbergen in de Baronie van Breda verzoeken in een rekest hun lijst voor het halen van levensmiddelen te vernieuwen en uit te breiden, aangezien het aantal inwoners is toegenomen sinds de laatste sluiting.
De vergadering vraagt advies aan de RvS.