06/08/1629, 4

06/08/1629, 4

4 Graaf Ernst Casimir van Nassau en de gedeputeerden in Arnhem schrijven d.d. 4 aug. onder meer dat de bevoorrading met voedsel en munitie per schip of per as van de steden Zutphen, Deventer en enkele andere steden door de vijand verhinderd wordt.
Deze missive gaat naar de RvS om ervoor te zorgen dat Zutphen bevoorraad wordt met de benodigde goederen. HHM vragen hun gedeputeerden in Arnhem na te gaan welke voorraden precies aanwezig zijn en hoeveel volk nodig is in Zutphen. Lochteren zegt hierover niets te weten.