18/08/1629, 12

18/08/1629, 12

12 Van Morgan is nog een brief ontvangen d.d. Naarden 17 augustus. Hij schrijft dat zijn sergeant-majoor geschikt is om als commandant te Harderwijk te worden ingezet.
HHM zullen kolonel Morgan terugschrijven dat voor de ontvangst van diens brief Golstein het genoemde commando al had aangenomen. Voor de majoor zal voor het commando te Elburg commissie worden gedepĂȘcheerd.