18/08/1629, 21

18/08/1629, 21

21 Naar aanleiding van de mededeling van de graaf van Culenborch besluiten HHM kapitein Ter Moullen met de compagnie onder zijn bevel voorlopig te laten blijven waar deze is en te laten waken over de avenues in het graafschap Culemborg met het oog op de overkomst van de vijand in de Betuwe. Van dezelfde compagnie zullen zestig koppen onder een sergeant in het graafschap Buren gehouden worden om daar om dezelfde reden de wacht te houden.