18/08/1629, 24

18/08/1629, 24

24 1 HHM overleggen hoe de Betuwe tussen Wijk bij Duurstede en de buitenste dammen het best verdedigd kan worden, hoe men Klundert en Roodevaart bij Willemstad tegen een vijandelijke invasie kan beschermen, alsmede welk middel men ter hand zal nemen om de vijand in deze kwartieren te schaden.
HHM besluiten ten eerste uit de graafschappen Buren en Culemborg en de heerlijkheid Vianen de derde man uit elke stad en de vierde man van de opgezetenen van het platteland - ouder dan twintig en jonger dan zestig - op te roepen om hun districten dag en nacht met goede orders en wapenen te verdedigen en te waken over de passages waarlangs de vijand de Betuwe zou kunnen binnenvallen. Op gelijke wijze zal de derde en vierde man uit de steden Leerdam, Heukelum, Asperen, IJsselstein, Beesd en Rhenoy worden opgeroepen. Ze dienen zich bewapend met een musket of vuurroer en voorzien van een spade of schop en met levensmiddelen voor de tijd van zes dagen in Ravenswaaij te vervoegen, alwaar ze van kolonel Haulterives over hun werkzaamheden en wacht orders zullen ontvangen. Ook zullen HHM schrijven aan graaf Ernst Casimir van Nassau de compagnieën van kolonel Haulterives, Harwodt en Diden zo snel mogelijk te verdelen. Naast de burgers en boeren dienen ze de Nederbetuwe tussen Ravenswaaij en de buitenste dammen te bezetten.
Ten tweede besluiten HHM te schrijven aan de Staten van Zeeland om in allerijl naar Klundert en de Roodevaart de vierhonderdtachtig bootsgezellen te laten afzakken die door de bewindhebbers van de WIC zijn aangenomen en deze te versterken met zoveel matrozen als zij weten te krijgen.
Ten derde zal worden geschreven aan graaf Ernst Casimir om in dienst van het land twee compagnieën ruiters met haakbussen hierheen [Utrecht] te sturen. De gedeputeerden van Holland hebben uit hun midden Meerman en Herbrits gecommitteerd om de Staten van Holland ertoe te bewegen de derde man uit te zenden, zowel uit de steden als van het platteland en deze tezamen welbewapend naar Utrecht te laten komen. Andere provincies wordt verzocht het voorbeeld van Holland te volgen in deze moeilijke tijden.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54.