18/08/1629, 4

18/08/1629, 4

4 Ontvangen is een brief van de magistraat van Deventer d.d. aldaar 4 aug., met informatie over de brief van HHM d.d. 7 aug. betreffende de aanhouding van het kruit alsmede het ophouden van drie compagnie├źn voor Zutphen bestemde soldaten, waartoe zij opdracht hadden.
HHM zullen de magistraat schrijven dat het aangenaam was te vernemen dat de zaken heel anders lagen dan eerder was aangegeven.