25/08/1629, 1

25/08/1629, 1

1 Ter vergadering compareert Arent van den Rutenborch, burgemeester van de stad Kampen. Hij toont de commissie van de ridderschap en steden van Overijssel d.d. 23 mei, waarbij hij gecommitteerd en gemachtigd wordt namens de provincie Overijssel de vergadering van HHM bij te wonen.
Rutenborch wordt verwelkomd en toegelaten tot de vergadering.