25/08/1629, 8

25/08/1629, 8

8 De gecommitteerden van de provincie Gelderland verklaren, na HHM te hebben uiteengezet hoe in overeenstemming met de Unie de privileges en rechten van eenieder van de leden zouden moeten worden gehandhaafd, niet te kunnen toestaan dat de magistraat van Harderwijk in haar rechten wordt beknot. Zij moet daarom het recht van het geven van het [wacht]woord en de sleutels, behouden. Ze voegen daarbij dat op het punt van de privileges niet met meerderheid van stemmen kan worden besloten.