25/08/1629, 11

25/08/1629, 11

11 Ter vergadering wordt een aan de Staten van Utrecht gerichte brief uit naam van de oude en de nieuwe magistraat alsmede de burgerij van Amersfoort d.d. 14 aug. o.s., geopend en gelezen. Keizerlijk volk dat de stad in naam van de koning van Spanje had overmeesterd, is daaruit vertrokken zonder achterlating van een garnizoen. De supplianten verzoeken HHM wat volk naar Amersfoort te zenden, ter verdediging tegen nieuwe vijandelijke aanvallen. Verder begrijpen HHM uit het rapport van de burger van Amersfoort die deze brief heeft overgebracht, dat de vijand het Huis Ter Eem ook heeft verlaten.
Na hierover het advies van de RvS te hebben ingewonnen, besluiten HHM dadelijk een geheel Zweeds regiment van Claes Diderick Starck van elfhonderd man te zenden ter bezetting van Amersfoort en het Huis Ter Eem. Ze moeten bij provisie worden voorzien van oorlogsmunitie en lonten. Voor overste Erart Erentruiter moet commissie in de verschuldigde vorm worden gedepĂȘcheerd om op de genoemde plaatsen het garnizoen te commanderen. Bovendien wordt hij door middel van een aparte akte speciaal gelast en gemachtigd op alles toe te zien en een lijst van benodigdheden op te sturen. Ook dient hij de personen van de nieuwe magistraat die door de vijand zijn aangesteld te overmeesteren, voormalig burgemeester Herdevelt gevangen te nemen, en allen hierheen te brengen. De Staten van Utrecht hebben Berck gemachtigd om enkele dagen toezicht te houden, totdat HHM een schriftelijk antwoord van Z.Exc. hebben ontvangen op hun kennisgeving hierover. Aan stadhouder graaf Ernst Casimir van Nassau en de gedeputeerden van HHM te Arnhem zal het voorgaande bekend worden gemaakt, alsmede dat de vijand geruchten verspreid Wezel te willen belegeren. Z.Exc. wordt daarom in overweging gegeven iets op de brug over de IJssel te ondernemen. Verder wordt geordonneerd dat agent Verburch 25 pond als gift aan de genoemde poorter moet betalen en 35 pond aan een sergeant die het mondelinge bericht over het verlaten van Amersfoort verleden nacht heeft overgebracht.