25/08/1629, 12

25/08/1629, 12

12 Gerestein verzoekt HHM met het oog op de reductie van Amersfoort, de verovering van Wezel en ter bescherming van de landen en de beperking van de schade voor de vele boeren, het doorsteken van de Lekdijk en verschillende wegen en dammen, op te schorten.
Gerestein krijgt als antwoord dat wanneer hij op dit punt iets heeft mee te delen, hij zich moet richten tot de RvS. De tenuitvoerlegging is geheel en al aan de RvS gelaten.