27/08/1629, 25

27/08/1629, 25

25 Op het verzoek van de participanten van de Horstermeer om het doorsteken daarvan op te schorten, laten HHM weten dat de supplianten zich zullen moeten wenden tot de RvS. Deze wordt nogmaals gemachtigd om conform de vorige resolutie van HHM met het doorsteken van de Horstermeer door te gaan in het belang van het land en met de minste schade voor de ingezetenen ervan.