02/10/1629, 15

02/10/1629, 15

15 De gedeputeerden van de provincie Holland stellen dat de redoutes nabij Dordrecht van onvoldoende volk zijn voorzien om, wanneer de vijand zich op het water begeeft, hun sloepen én de redoutes naar behoren te bemannen. Zij hebben het bericht ontvangen dat de lopers uit 's- Hertogenbosch nu binnen Breda garnizoen houden en al met enkele sloepen te Drimmelen zijn geweest. De gedeputeerden verzoeken HHM om de redoutes prompt met meer volk te bemannen om ongelukken te voorkomen.
HHM zullen de Admiraliteit te Rotterdam schrijven in allerijl dertig matrozen te lichten uit de schepen die boven Gorinchem op wacht liggen en deze naar de burgemeester van Dordrecht te sturen. Deze moet ze verdelen over de commando's van de verschillende kapiteins die op de redoutes de wacht houden, op een wijze die hij voor het vrijhouden van de binnenwateren en de verdediging van het land het beste acht.