10/10/1629, 2

10/10/1629, 2

2 De commissarissen tot de verpachting van de gemene middelen te 's- Hertogenbosch zullen deze middelen op het platteland ressorterend onder de stad en de Meierij van 's-Hertogenbosch in plaats van te verpachten mogen afkopen of anderzins, ten meeste profijte van het algemeen belang.