20/10/1629, 12

20/10/1629, 12

12 Ter vergadering compareren de gedeputeerden van Emden. Zij feliciteren HHM met het vertrek van de vijand van de Veluwe en het verlaten van de pas over de IJssel. Verder verzoeken zij HHM uit hun midden enkele personen te committeren om met hen besprekingen te voeren over een aantal belangrijke zaken.
De gedeputeerden worden bedankt voor hun welgemeende gelukwensen. Op het tweede punt committeren HHM Bas, Vosbergen en Eijsinga.