20/11/1629, 3

20/11/1629, 3

3 De magistraat van Harlingen verzoekt in haar brief d.d. Harlingen 4 nov. o.s. om vrijlating van de in Tunis of Algiers gevangenzittende burger Hendrick Doytses en anderen.
HHM besluiten Doytses op de lijst te zetten die aan commies Jan Wendelsz. gegeven zal worden.