29/11/1629, 2

29/11/1629, 2

2 De gedeputeerden van Overijssel hebben HHM op de hoogte gebracht van twee brieven van de burgemeesters, schepenen en raad van Deventer, d.d. 16 en 17 nov. o.s. In de eerste brief staat dat zij ter voorkoming van wanorde bij het garnizoen in Deventer de Engelse officieren 500 Kar.gld. hebben verstrekt. De tweede brief gaat over het feit dat zij om dezelfde reden de kapiteins Haes en Bocxtart, vallend onder het regiment van Roosecrantz, elk 300 gld. hebben voorgeschoten. De gedeputeerden van Overijssel verzoeken HHM deze 1.100 gld. te betalen.
HHM besluiten de RvS te machtigen de magistraat van Deventer uit het voorhanden zijnde geld 1.100 gld. terug te betalen en bovendien nog 3.350 gld. te geven die de magistraat van Deventer eerder aan bovengenoemde officieren en andere kapiteins van het garnizoen had verstrekt om dezelfde reden. De RvS moet ervoor zorgen dat wanorde als gevolg van wanbetaling van de garnizoenen te Deventer, Zutphen en in alle andere grenssteden voorkomen wordt.