15/12/1629, 15

15/12/1629, 15

15 Gelezen is het verzoek van commissaris Jan Wendelsz., die met het schip van kapitein Cleuter en nog enkele schepen naar Algiers en Tunis gaat ter bevrijding van gevangenen van de Republiek. Tevens is een lijst met koopwaar onderzocht die de suppliant gekocht heeft en met kennis van de Admiraliteit te Amsterdam ingeladen heeft als geschenk aan de douane in Algiers en Tunis. Deze koopwaar en nog meer goederen zijn door genoemde Admiraliteit uit het schip gelicht.
HHM besluiten het verzoek en de lijst aan de Admiraliteit te Amsterdam te sturen en deze Admiraliteit aan te schrijven de suppliant de hem toebehorende en ten kantore aangegeven of met kennis van de Admiraliteit ingeladen goederen terug te geven. Over de al dan niet aangegeven koopwaar van andere kooplieden mag de Admiraliteit beslissen volgens de plakkaten en bestaande regels.