21/12/1629, 3

21/12/1629, 3

3 De gedeputeerden van Zeeland verzoeken om Tienhoven toe te voegen aan de groep die de gebieden in Brabant onder de verponding gaat brengen, in navolging van een eerdere resolutie van HHM.
HHM schorten een besluit op totdat de RvS iemand uit zijn midden hiertoe zal hebben gecommitteerd.