21/12/1629, 16

21/12/1629, 16

16 Op het verzoek van Hendrick Cannarts uit Hasselt in het land van Luik besluiten HHM voor de laatste maal het traktement van zijn vader gedurende zes maanden te continueren, ingaande op het einde van de laatste concessie.