04/01/1630, 1

04/01/1630, 1

1 Culemborg en andere gedeputeerden van HHM rapporteren conform de resolutie van HHM op 3 jan. overleg te hebben gehad met ambassadeur De Beaugy. Zij hebben hem de intentie van HHM overgebracht met de koning van Frankrijk in alliantie te treden, vóór het breken van de Franse koning met de koning van Spanje. Zij waren gelast daarover verder te spreken zodra hun medegedeputeerden weer beschikbaar zouden zijn en de ambassadeur daartoe de gelegenheid had. De ambassadeur heeft daarop laten weten dat hij slechts mag onderhandelen over de vier punten die hij namens de Franse koning op 29 dec. 1629 aan HHM heeft uiteengezet. De feitelijke onderhandelingen en de ondertekening van de alliantie zouden door ambassadeurs van de Republiek - naar Frankrijk gezonden vanwege de eer en de reputatie van de Franse koning - met de koning in Frankrijk moeten plaatsvinden. De Beaugy voorziet met betrekking tot de andere punten van de alliantie overigens geen problemen. Hij verwacht geen nadere last te zullen krijgen en hij wil vermijden daarover terechtgewezen te worden, zoals eerder Langerack is overkomen. Zes weken na het sluiten van de alliantie zal de Franse koning een verklaring afgeven over het al of niet breken met Spanje. De ambassadeur verwacht dat deze alliantie binnen de komende drie maanden gesloten kan worden.
HHM verzoeken de gedeputeerden nogmaals naar de ambassadeur te gaan, om die beleefd bekend te maken dat HHM er altijd eer in stellen een alliantie met de Franse koning te hebben en ook dat hun ordinaris en extraordinaris ambassadeurs zich na afloop van het traktaat van Compiègne hebben ingespannen om de alliantie met de Franse koning te continueren. Dat is tot hun leedwezen nog niet gelukt. Vanwege de bijzondere band met de Franse koning zijn HHM bereid om met de ambassadeur in het geheim te onderhandelen, zowel over de alliantie als over het breken met Spanje, maar niet als afzonderlijke punten. HHM verzoeken om die reden dat De Beaugy in verschillende zaken last wordt verleend en dat wat de sluiting van de alliantie betreft, een oplossing gevonden zal worden.