22/01/1630, 11

22/01/1630, 11

11 De remonstrantie van Johan de Grijse, heer van Corbais, hoogbaljuw van het Vrije van Sluis, wordt gelezen.
HHM besluiten om vanwege de in de remonstrantie genoemde redenen een akte van waarschuwing af te kondigen, deze te drukken en daar waar nodig, te afficheren. De hoofdmannen en de baljuw van IJzendijke zullen worden gelast zich te richten naar het akkoord uit het jaar 1622, gemaakt tussen de genoemde baljuw, de burgemeesters en schepenen van het staatse deel van Vlaanderen enerzijds, en de vijand anderzijds. De hoofdmannen mogen zich in het vervolg niet langer aanduiden als burgemeesters en schepenen van IJzendijke, of in welke zaken dan ook, zich de rechten van de suppliant toeƫigenen. Doen de hoofdmannen dat wel, dan zullen zij telkens met 100 gld. worden beboet.