05/02/1630, 4

05/02/1630, 4

4 Jasper van Ottkishusen verzoekt opdracht van HHM om met hulp van zijn vrienden in Zwitserland het transport van contant geld van Genua naar Brabant te beletten. Ten tweede verzoekt hij om een akte van autorisatie om in Zwitserland een regiment infanterie te mogen aanwerven dat continu in dienst van HHM zal worden gehouden, zowel ten tijde van een wapenstilstand als ten tijde van oorlog.
HHM kunnen op geen van beide punten ingaan.