20/02/1630, 1

20/02/1630, 1

1 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 16 feb. over het daags ervoor bij HHM ingediende verzoek van sergeant-majoor kapitein Duijck. Deze vraagt om een beloning omdat hij verleden zomer te velde is ingezet, en deels te Wijk en daarna te Naarden het bevel heeft gevoerd.
HHM besluiten conform het advies de suppliant met een gage van sergeant-majoor te belonen over de periode 12 mei tot 12 okt. 1629, de periode dat hij is ingezet. Toen was de vijand van de Veluwe geweken.