05/04/1630, 3

05/04/1630, 3

3 Verder is nog een brief met berichten van Cracou ontvangen d.d. 20 maart.
Er wordt geen resolutie genomen.