03/05/1630, 13

03/05/1630, 13

13 Ontvangen is een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 1 mei met een antwoord op de brief van HHM van 20 april aangaande het verzoek van Lopes om zonder benadeling van het land achthonderd schippond touwwerk en tweehonderdvijftig stukken geschut uit te voeren naar Frankrijk.
De Admiraliteit zal worden geschreven het touwwerk en de kanonnen onder de huidige omstandigheden niet te laten uitvoeren, totdat HHM hierover met kennis van zaken hebben besloten en haar de resolutie is toegezonden.