11/05/1630, 4

11/05/1630, 4

4 Griffier Musch rapporteert dat hij de resolutie van HHM van gisteren heeft overhandigd aan Z.Exc. om dienovereenkomstig enkele heren uit de vergadering van HHM alsmede uit de RvS bij hem uit te nodigen om met hen het rapport van de uit Friesland teruggekeerde Essen en Van der Dussen te bespreken. Z.Exc. heeft hiertegen bedenkingen, maar hij is desondanks bereid enkele heren te bescheiden en zijn advies te geven, indien HHM dit wensen.
HHM benoemen voor deze bespreking Essen, Noortwyck, Van der Dusse, Beaumont, Rode, Rutenberch en Schaffer. Ze dienen te overleggen wat er in landsbelang gedaan moet worden.