11/05/1630, 13

11/05/1630, 13

13 De declaratie van reis- en verblijfskosten van Henrick van Essen en Ewout van der Dussen met dienaars en een bode, voorgeschoten tijdens hun commissie in Friesland en Groningen, bedraagt 899 gld. 3 st. en 8 d.
Er wordt ordonnantie gedepĂȘcheerd.