05/11/1627

05 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Enkele bewindhebbers van de WIC en Pieter Hein compareren. Als admiraal in dienst van de WIC heeft Hein een succesvolle tocht gemaakt waarbij hij tot tweemaal toe strijd heeft geleverd in de Bahia de Todos os Santos.
HHM bedanken hem en besluiten hem te vereren met een gouden keten van 600 gld. met een medaille van 100 gld.

2 Op het verzoek van voormalig ontvanger Adriaen Vroesen verlengen HHM zijn geleide d.d. 21 mei met zes maanden. Hij mag niet alleen tussen Rotterdam en 's- Gravenhage reizen maar naar alle kantoren en plaatsen waar hij iets moet doen om zijn rekening te kunnen opstellen.

3 HHM wijzen het verzoek af van Jan Pere, commies van agent Mibaise, om een vergoeding voor zijn assistentie.

4 Op het verzoek van Frans de Halve, burger te Klundert, om konvooimeester te mogen worden aldaar, wordt de Admiraliteit te Rotterdam gevraagd of er een konvooimeester te Klundert nodig is.

5 Op het verzoek van Francois Treeck, koopman uit Luik, en Thomas Landou uit Maaseik om hun koopwaar van Luik naar Venlo te mogen brengen, wordt advies gevraagd aan de RvS.

6 De kooplieden op Moskovië verzoeken om lagere inkomende en uitgaande konvooien voor talk en bontwerk dan is vastgesteld.
Enkele provincies stellen een besluit uit.

7 De heren van Holland brengen ter tafel dat hun principalen ordonnantie hebben gedepêcheerd van 27.000 gld. die nog ontbraken aan de door hen voor de ongerepartieerden voorgeschoten vier maanden. Zij schieten niets meer voor zolang de andere provincies hun aandeel in de vier maanden niet hebben betaald.

8 Doublet overhandigt een staat van wat de provincies betaald hebben en verschuldigd zijn van het miljoen van 1627. De heren van Holland maken er een afschrift van.

9 Ter tafel wordt gebracht dat Joost Brasser voorstelt in Hamburg 50.000 rijksdaalder te verschaffen.
Nobel, Ploos, Oenema en Schaffer zullen hierover met hem spreken.

10 Op de vraag welke voet voortaan aangehouden moet worden bij de inkomende en uitgaande paspoorten, besluiten HHM dat de paspoorten verstrekt moeten worden op de oude voet zoals voor het plakkaat van retorsie, aangezien dit met het openen van de licenten is opgeheven.

11 Een besluit over het verzoek van de weduwe van La Case om een traktement te ontvangen wordt uitgesteld.

12 De Admiraliteit te Rotterdam verzoekt d.d. 13 okt. opnieuw om maatregelen te nemen teneinde het proces van raadsheer Muilwijck tegen haar voormalige commies, en dus tegen haar, te stoppen.
De heren van Holland wordt verzocht hiervoor te zorgen.

13 Berckel en Ter Cuilen melden dat Z.Exc. graag met enkele gedeputeerden wil spreken over de retorsie in Twente.
Hendrick van Eck, Noortwyck, Oenema, Ter Cuilen en Schaffer worden hiertoe gecommitteerd.