07/11/1627

07 - 11 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 De ambassadeur van Frankrijk heeft HHM laten berichten over een aan hem geschreven brief. Hierin staat vermeld dat de twee voor de Franse koning uitgeruste schepen een mijl buiten Amsterdam aan de grond zijn gelopen. Een uit Engeland gekomen persoon heeft medegedeeld dat de Engelse schepen die onlangs het Franse schip bij Texel hebben genomen, opnieuw daarheen willen varen met zes vuurschepen.
HHM zullen de Admiraliteit te Amsterdam hiervan op de hoogte stellen om ervoor te zorgen dat de twee Franse schepen niet aangevallen worden. Zij moeten de bevelhebbers van deze schepen laten bijstaan opdat zij in veiligheid worden gebracht.

2 Op verzoek van de Franse ambassadeur verlenen HHM gratis paspoort aan De Hable, Gasche en Josse.