09/05/1628

09 - 05 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Op het bericht dat de graaf van Carlille tegen de avond in 's- Gravenhage zal zijn, laten HHM hem conform het reglement twee à drie dagen tot zijn eerste audiëntie onderbrengen en behandelen. Daartoe laten zij ontvanger-generaal Doublet hofmeester Mortaigne 600 gld. voorschieten en verzoeken zij Z.Exc. de graaf in Rijswijk te ontmoeten en te verwelkomen. Feit, Noortwijck, Brouwer, Ploos, Oenama, Aelberts en Schaffer zullen hem in zijn logement namens HHM welkom heten.

2 De uit Bergen op Zoom teruggekeerde heren Huigens, De Rovre en Sloot berichten het belangrijkste fort niet te hebben aanbesteed. Zij konden het water niet stuwen om het resultaat ervan te kunnen zien. Op rapport hebben zij echter een grote redoute bij de blauwe sluis met enkele sluisdeuren en drie ravelijns bij Steenbergen aanbesteed. Daarnaast hebben zij die van Kruisland gelast een dijk te leggen om hun land voor inundatie te behoeden.
HHM keuren deze aanbestedingen goed. Zij verzoeken de heren van Holland en Zeeland het benodigde geld binnen de termijnen te betalen. De heren van Holland zullen dit zoals eerder is besloten ten laste van de Generaliteit lenen. Die van Zeeland eveneens, indien hun lastgevers ermee instemmen.

3 HHM depêcheren ordonnantie van 700 gld. op commies Van der Haer voor een halfjaar huishuur voor Herman van Middelcoop.

4 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. 6 mei dat de matrozen van Jan Everts en Block muiten. Zonder betaling weigeren zij op zee te gaan.
HHM sturen de brief door aan Gelderland , Friesland , Overijssel en Groningen en vragen niet alleen hun consenten in de petities voor de oorlog te water van dit jaar en voorgaande jaren te dragen maar deze ook spoedig te betalen. Deze provincies moeten HHM via de brenger van deze brief van hun besluit op de hoogte brengen. HHM zullen er ook bij de Staten van Zeeland op aandringen hun defecten te betalen. HHM berichten de Zeeuwse Admiraliteit wat zij aan het probleem hebben gedaan.

5 Omdat de nieuwe lichting van tienduizend man volgens HHM bijna is voltooid, laten zij de RvS een algemene monstering doen. Bovendien moet de RvS de provincies de wapens laten opsturen aan de compagnieën onder hun repartitie.

6 Indien de op 6 mei gelaste betaling van 80.000 gld. niet spoedig kan geschieden, mag ontvanger-generaal Doublet daartoe voorlopig het door Utrecht opgebrachte geld voor de Admiraliteiten gebruiken en dit aanvullen met de lening. Verder moet Doublet het geld van Utrecht tot nader bevel compleet houden.