01/06/1628

01 - 06 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM verlenen commissie voor de door Staten van Gelderland d.d. Nijmegen 16 mei als raad ter Admiraliteit in Rotterdam genomineerde Lucas Fries, burgemeester van Tiel. Fries heeft de hiertoe vereiste eed afgelegd.

2 Bruininxs en Brouwer moeten met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten een instructie opstellen voor de commandeurs op de tien krachtens autorisatie van HHM door de Bewindhebbers van de VOC te huren en uit te rusten oorlogsschepen voor de beveiliging van de zee en de verwachte vloot uit Oost-Indiƫ.

3 Op brieven van de gezanten in Frankrijk d.d. Parijs 19 en 23 mei nemen HHM nog geen besluit.