Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 6983

Nummer 6983
Datum 9-4-1954
Soort aanbiedingsbrief + bijlage(n)
Kenmerk KMP/Algemene Verdedigingsraad LL.2589/1 zeer geheim
Opschrift/Bijlage(n) bijlagen: 'Brief van de minister van Oorlog en Marine d.d. 9 april 1954, no MvO 3-6/54-ZG en MvM 355555/350613, betreffende beveiliging van Nieuw-Guinea in vredestijd, met bijlage A: Memorandum van Comité Verenigde Chefs van Staven, Zeer Geheim, alsmede bijlage B: Memorandum van de Chef van de Marinestaf, Zeer Geheim, resp. van Juli 1953 en Februari 1954'
Verzender(s) Josephus Jitta, O.W.S. (info)
Ontvanger(s) leden van de Algemene Verdedigingsraad (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer 1789
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
Australië, houding/positie van -
begrotingen
marine-aangelegenheden
NG, aanval op -
NG, defensie van -
NG, infiltraties/infiltranten op -
NG, positie/houding Papoea's op -
NG, strategisch belang van -
Papoeakorpsen/-bataljons
Annotatie Zie voor het Rapport van de Parlementaire Missie naar Nieuw-Guinea gedateerd 21 januari 1954 Handel. TK, 1953-1954. Bijlagen, no 3364.
Zie ook 6982: KMP/Algemene Verdedigingsraad
PDF afbeelding (1820 KB)