Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 7633

Nummer 7633
Datum 15-3-1961
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Bentinck 139
Opschrift/Bijlage(n) opschrift: IndonesiŽ
Verzender(s) Luns, J.M.A.H. (info)
Ontvanger(s) ministerie van Buitenlandse zaken (info)
Plaats van opmaak Londen
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Londen 1961
Dossiernummer
Trefwoorden Abdul Rachman,Tengku, minister-president van Malakka
Amerika, houding/positie van -
arbitrage/bemiddeling/geschillenregeling/goede diensten
AustraliŽ, houding/positie van -
Dean, Sir Patrick, UK Deputy Under Secretary of State for Foreign Affairs
diplomatieke en consulaire betrekkingen Nederland-IndonesiŽ, Britse behartiging van de Nederlandse belangen
Dulles, John Foster*, US Secretary of State '53-'59
Eisenhower, Dwight D., president van de VS '53-'61
Fry, Sir Lesley, Brits ambassadeur te Djakarta '59-'62
HammarskjŲld, Dag H.A.C., secretaris-generaal van de VN van april '53 tot sept. '61
Home, Alexander Frederick Douglas, Brits minister van Commonwealth Relations '55-'60, van Buitenlandse Zaken '60-'63
Kongo/Kongokwestie
Luns, J.M.A.H., reizen van - naar/optreden van - in het buitenland
McDermot, Brits ambassadeur te Djakarta; Under Secretary Far East FO
Menzies, Sir Robert G., minister-president van AustraliŽ '49-'66; 4/2/'60 - 22/12/'61 tevens minister van Buitenlandse Zaken
NG, bezoeken aan/missies naar -
NG, bijdrage van Nederland in kosten bestuur na overdracht van -
NG, trustschap over -; zie ook NG, internationalisatie bestuur van -
NG-raad
Rode Kruis
Subandrio*
Verenigde Naties, waarnemer(s)/commissie van de - naar NG v.a. medio '61; zie ook NG, bezoeken aan -/missies naar -
zelfbeschikkingsrecht
Annotatie noot bij 'instructie aan Van Roijen': zie recordnummer 7632. slotnoot bij s e c u n d o: Blijkens telegram ...meer
Zie ook 7064: Van Roijen 295; SchŁrmann 191
7632: Celer 40
7646: Celer 68
7664: Luns 45
PDF afbeelding (414 KB)