Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Genootschap "Architectura et Amicitia" Amsterdam 1881-02-04 nr. 12

23-02-1881
29-03-1883
08-06-1893
25-08-1899

Courant-ombrengers-Vriendenkring, onder de zinspreuk: "voor Oranje en Vaderland", tot onderlinge beschaving Amsterdam 1870-11-09 nr. 12

22-11-1870

"Volksbond", vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1877-09-16 nr. 12

05-01-1878
21-01-1881
16-04-1882
19-12-1895
30-09-1902

Vereeniging tot behartiging van de belangen der huiseigenaren in Nederland Amsterdam 1895-12-23 nr. 12

28-02-1896
11/12-09-1898
06-08-1903

1895-04-01
Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond Amsterdam 1894-03-30 nr. 12

27-04-1894

Anti-revolutionnaire opperliedenvereeniging "Recht en Orde" Amsterdam 1901-06-05 nr. 12

20-06-1901

1900-10-07
Vereeniging van trein- en contrôle-personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons Belang" Amsterdam 1898-05-02 nr. 121

22/23-05-1898
16-02-1899

1897-07-01
Spiegel- en lijstenmakersvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1898-04-25 nr. 128

06-05-1898

1895-04-15
Bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

15-01-1902

1901-07-01
De Evangelisch Luthersche naaischool Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

16-01-1902

1898-03-01
Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel" Amsterdam 1886-04-27 nr. 13

21-05-1886

1883-09-08
Amateur-Fotografen-Vereeniging Amsterdam 1890-01-16 nr. 13

22-03-1890

Vereeniging "De Tuinbouwschool Amsterdam" Amsterdam 1883-09-24 nr. 13

15-01-1884
29-07-1885

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging "Wie denkt overwint" Amsterdam 1888-04-13 nr. 13

03-05-1888

Liefdadigheidsvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-03-09 nr. 13

25/26-03-1900

1899-11-21
Schermvereeniging "Excelsior" Amsterdam 1887-01-21 nr. 13

01-04-1887

Amsterdamsche Studentenbond Amsterdam 1886-03-02 nr. 13

25-04-1886
22-11-1889
13-07-1894

Evangelisatie-Vereeniging, genaamd "Eben Haezer" Amsterdam 1873-11-25 nr. 13

01/02-03-1874

Mercator Amsterdam 1896-04-16 nr. 13

20-06-1896

1895-05-01
Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden Amsterdam 1883-04-24 nr. 13

04-07-1883
15-08-1885

Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging Amsterdam 1882-04-06 nr. 13

18-05-1882
04-07-1883
04-03-1885

Kiesvereeniging "Amstels Burgerij" Amsterdam 1888-05-09 nr. 13

05-07-1888

Amsterdamsche vereeniging "De Pers" Amsterdam 1899-01-21 nr. 13

05/06-02-1899

1898-01-01
Vereeniging voor Fabriekarbeidsters Amsterdam 1874-06-12 nr. 13

02/03-08-1874
20-04-1892

Vereeniging "Offert Gode dank" Amsterdam 1888-01-22 nr. 13

06-04-1888

Vereeniging van Voorstanders eener Nederlandsche Octrooiwet Amsterdam 1888-04-09 nr. 13

06/07-05-1888

Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam Amsterdam 1900-11-22 nr. 13

09/10-12-1900

1900-07-01
Algemeene Olympiavereeniging Amsterdam 1884-01-02 nr. 13

10-02-1884

De Jongelingsvereeniging onder den Handwerkstand Amsterdam 1869-04-22 nr. 13

05-06-1869
15-12-1886
18/19-12-1898

Vereeniging van Officieren der Schutterij in Nederland Amsterdam 1871-10-23 nr. 13

09-11-1871
09-07-1874
08-05-1879 en 28-01-1887
13-02-1890
24/25-09-1899

Vereeniging van telegraphisten en klerken op het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 14

01-06-1899

1899-02-05
Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Vereeniging "Steeds Beter" Amsterdam 1887-01-21 nr. 14

01-04-1887

Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

Vereeniging van kleinhandelaren in sterken drank "Vergunning" Amsterdam 1885-03-31 nr. 14

10-05-1885
09-07-1889
25/26/27-12-1894
08-06-1898
23-07-1902

District Amsterdam der Vereeniging "Eigen Hulp" Amsterdam 1887-01-24 nr. 14

01-04-1887
30-12-1897

Vereeniging "Ondersteuning zij ons Doel" Amsterdam 1885-03-09 nr. 14

29-04-1885

Gymnastiekvereeniging "Plato" Amsterdam 1881-02-12 nr. 14

09-03-1881
07-02-1888

Gebroederschap: "Gedenk den Armen" Amsterdam 1871-06-29 nr. 14

30/31-07-1871

Zangvereeniging Mannenkoor Caecilia Amsterdam 1895-01-04 nr. 14

06-02-1895

1879-07-01
Vereeniging van Minder Geëmployeerden aan 's Rijkswerven, onder de zinspreuk: "Vriendschap zij ons doel" Amsterdam 1887-01-18 nr. 14

29-03-1887
14/15-02-1892
02/03-11-1902

Gymnastiek Vereeniging "Brinio" Amsterdam 1886-04-06 nr. 14

21-05-1886

Bond van Likeurstokers Amsterdam 1902-02-15 nr. 14

01-03-1902
23/24-08-1903

1901-11-01
Vereeniging "Rembrandt" tot behoud in Nederland van kunstschatten Amsterdam 1883-09-24 nr. 14

19-10-1883

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Amsterdam 1869-12-16 nr. 14

23/24-01-1870
03-09-1882

Diamantsnijders-Vereeniging Amsterdam 1872-06-04 nr. 14

21-06-1872
21-03-1874
17-09-1874
30-01-1879
04-03-1883

Vereeniging "Anna Stichting" Amsterdam 1874-01-11 nr. 14

22/23-03-1874

Samenwerking Amsterdam 1894-02-02 nr. 14

22-03-1894

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.